Initiere afaceri

Contabilitate

Impozite si taxe

Audit

Consultanta financiara

Alte servicii

 

 

Initiere afaceri:
Asistenta privind infiintarea unei societati in Romania;
Asistenta privind infiintarea unei societati de tip Offshore;
Asistenta privind initierea si derularea unei afaceri in Romanaia;
Organizarea si tinerea evidentei contabile.

Pentru informatii trimiteti e-mail la: office@dunlopmills.ro

 


Contabilitate:
Contabilitate financiara si de gestiune;
Intocmire de rapoarte financiare in concordanta cu cerintele specifice fiecarui client si cu legislatia romana in vigoare;
Transpunerea conturilor romanesti in sistem UK GAAP si IAS;
Intocmire de rapoarte financiare conform standardelor internationale, GAAP si IAS (Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow);
Intocmirea bilantului, a declaratiilor privind taxele si impozitele, a fiselor fiscale;
Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
Analiza rapoartelor contabile;
Expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice in conditiile prevazute de lege.

Pentru informatii trimiteti e-mail la: office@dunlopmills.ro

 


Impozite si taxe:
Consultanta privind sistemul taxelor si impozitelor in Romania, arii de aplicabilitate;
Riscuri si beneficii ce pot aparea pe parcursul derularii unei investitii pe teritoriul Romaniei;
Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri a venitului;
Impozitarea venitul cetatenilor straini rezidenti in Romania;
Impozitul pe profit;
TVA- compensare/rambursare;
Taxe si impozite privind salariatii;
Impozitul pe venitul global;
Informarea clientului asupra modificarilor legislative din sistemul taxelor si impozitelor precum si a modalitatilor de impunere;
Asistenta contribuabilului cu ocazia verificarilor efectuate de catre autoritati;

Pentru informatii trimiteti e-mail la: office@dunlopmills.ro

 


Audit:
Verificarea rapoartelor lunare, trimestriale si anuale;
Examinarea conturilor, precum si componenta lor;
Verificarea inregistrarilor contabile pe baza documentelor justificative;
Verificarea declaratiilor privind taxele si impozitele datorate;
Evaluarea patrimoniului potrivit legii si regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului;
Verificarea daca bilantul contabil si contul de profit si pierdere sunt intocmite in concordanta cu registrele si cu normele legale;
Verificarea operatiunilor legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social;
Verificarea inventarierii patrimoniului si a modului de valorificare a rezultatelor;
Stabilirea corecta a profitului net si a legalitatii destinatiilor acestuia;
Situatia creditelor, a altor imprumuturi si garantarea acestora.

Auditul poate fi:
Audit financiar extern, care se exercita asupra informatiilor pe care le cuprind conturile anuale. Rezultatele auditului se cuprind intr-un raport asupra fidelitatii imaginii cuprinse in bilant si in contul de profit si pierdere;
Audit financiar intern (operational) care se executa la cererea conducerii unitatii pe diferite domenii.
Auditul va fi efectuat in conformitate cu Normele de aplicare a Legii Contabilitatii si cu Standardele Internationale de Audit.

Pentru informatii trimiteti e-mail la: office@dunlopmills.ro

 


Consultanta financiara:
Analiza mediului economic financiar si legislativ in vederea derularii de noi proiecte;
Regimul operatiunilor valutare ;
Constituirea si utilizarea legala a provizioanelor;
Datoriile si creantele - termene si modalitati de prescriere.

Pentru informatii trimiteti e-mail la: office@dunlopmills.ro

 


Alte servicii:
Studii de fezabilitate;
Elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obtinerea de credite internationale;
Servicii de Offshore;
Obtinerea permiselor de rezidenta pentru cetatenii straini;
Evaluarea patrimoniului companiei;
Reevaluarea activelor;
Analiza si organizarea fluxului informational, circulatia documentelor;
Asistenta cu privire la elaborarea si implementarea procedurilor si politicilor interne ale firmei.

Pentru informatii trimiteti e-mail la: office@dunlopmills.ro